Disclaimer

Bij het beheer van deze website betracht Gardenonline steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) juist is. De informatie op deze site geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Gardenonline is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Gardenonline sluit alle aansprakelijkheid voor druk- en of zetfouten op deze site uitdrukkelijk uit. Gardenonline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van de Gardenonline website. Gardenonline is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. 

Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Gardenonline ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Voor zover vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die de site van Gardenonline bevat (inclusief, maar beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Gardenonline (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is uitsluitend toegestaan het materiaal en de informatie van de Gardenonline site op te slaan en te verveelvoudigen voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Hierbij dienen copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten te worden gevolgd. Verveelvoudigingen mogen nooit worden verkocht, gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Al het ander gebruik van het materiaal en informatie van de Gardenonline site is uitdrukkelijk verboden. Het is verboden om materiaal en informatie van externe partijen gepubliceerd op de Gardenonline site te gebruiken. Dit materiaal en deze informatie is eigendom van de externe partij en gepubliceerd met zijn toestemming.